TVA_6495

MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D. – lékař, 22 let praxe, vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (MU) v Brně, psychologii na Filozofické fakultě MU v Brně a absolvoval doktorské studium na Lékařské fakultě MU v Brně v oboru vnitřní nemoci/geriatrie.

Složil atestace I. stupně z vnitřního lékařství, I. a II. stupně ze všeobecného praktického lékařství a nadstavbovou atestaci z geriatrie.