TVA_6583

Struktura činnosti

Ordinace poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči, rovněž závodní preventivní péči. Ordinace provádí sledování nemocných s hypertenzí (vysokým tlakem), diabetem (cukrovkou), srdečními onemocněními, nekomplikovanými onemocněními štítné žlázy a dalšími interními nemocemi. Jako nadstavbu nabízí diagnostiku poruch paměti a léčbu bolesti formou ušní akupunktury.

Systém práce ordinace minimalizuje čekací dobu na ošetření pomocí objednávkového systému.

Ordinace má smlouvy se všemi v daném regionu zastoupenými zdravotními pojišťovnami: 111 – VZP, 201 – VoZP, 205 – ČPZP, 207 – OZP a 211 – ZPMV

TVA_6583
TVA_6529
TVA_6529

Vybavení

Ordinace disponuje moderním informačním systémem a přístrojovým vybavením:

 • 2x EKG zapisovač
 • tlakový holter pro 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku
 • ABI systém pro měření kotníkových tlaků a indexu kotník-paže
 • peak flow meter
 • pulsní oxymetr
 • měřič CRP (C-reaktivní protein – ukazatel přítomnosti zánětu v těle)
 • měřič INR (ukazatel míry srážlivosti u nemocných léčených warfarinem)
 • měřič HBA1C (glykovaný hemoglobin)
 • měřič NT-proBNP (monitorace srdečního selhání)
 • glukometr
 • analyzátor moči
 • otoskop
 • dermatoskop